Niniejszy wpis jest kontynuacją rozważań na temat przyczyn, dla których jest tak niewiele kobiet w informatyce. W pierwszej części rozważałem wpływ seksizmu i uznałem, że trudno uwierzyć, by seksizm odgrywał poważną rolę, w drugiej starałem się wykazać, że przyczyną tak wielkich dysproporcji raczej nie jest różnica w umiejętnościach. Zastrzegam tutaj, że oba te czynniki mogą wywierać jakiś wpływ, ale nie decydujący.

Obecnie zajmę się kolejnymi przyczynami postulowanymi przez znaną mi literaturę (oraz znane mi feministki): po pierwsze, stereotypy i zagrożenia stereotypami, a po drugie, brak wzorców osobowych dla młodych kobiet. Oba te czynniki miałyby odstraszać kobiety oraz powodować, że ich zdolności drastycznie maleją, przez co przestają rozumieć matematykę oraz tracą umiejętność stukania w klawisze. Jak zwykle streszczenie dla tych, co nie lubią za dużo czytać: uważam, że brak twardych dowodów na wpływ stereotypów i istnienia wzorców osobowych, zagrożenie stereotypem uważam za pseudonaukowe brednie, ale z drugiej strony być może jakąś rolę czynniki te odgrywają, chociaż trudną do skwantyfikowania.

Continue reading “Wszystkiemu winne stereotypy i brak wzorców osobowych!”